Cục Đăng kiểm Việt Nam: Đình chỉ 3 tháng Trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ

Tin liên quan