Luật sư Trương Trọng Nghĩa đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài

Tin liên quan