Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ 1/7, Hợp đồng viên chức có nhiều điểm mới đáng chú ý

  (VOH) – Bỏ “biên chế” với người trúng tuyển mơi từ 1/9/2020, kéo dài thời hạn hợp đồng viên chức lên 60 tháng… là những điểm mới đáng chú ý trong hợp đồng viên chức áp dụng từ 1/7

  Bỏ "biên chế" với người trúng tuyển mới từ 01/7/2020

  Điểm nổi bật nhất của Luật sửa đổi lần này chính là chính thức bỏ “chế độ biên chế suốt đời” với các đối tượng được tuyển dụng mới từ ngày 01/7/2020.

  Hiện nay, theo Luật Viên chức hiện đang còn hiệu lực, khi trúng tuyển viên chức, người trúng tuyển sẽ được ký kết hai loại hợp đồng làm việc là hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không có thời hạn.

  - Hợp đồng làm việc có thời hạn: Hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian từ 12 - 36 tháng trừ trường hợp cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập…

  - Hợp đồng làm việc không có thời hạn: Hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, áp dụng với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và cán bộ, công chức chuyển thành viên chức…

  Tuy nhiên, khi Luật sửa đổi, bổ sung 2019 chính thức có hiệu lực, các đối tượng được áp dụng 02 loại hợp đồng này có sự thay đổi đáng kể.

  Với những người được tuyển dụng mới từ 01/7/2020, sau khi hợp đồng xác định thời hạn hết hạn, nếu đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhu cầu sử dụng viên chức sẽ phải ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn mà không được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn như hiện nay.

  Ảnh minh họa: PN

  Như vậy, từ 01/7/2020, sẽ chỉ còn 3 trường hợp được hưởng “biên chế suốt đời” là:

  - Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định;

  - Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

  - Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Kéo dài thời hạn hợp đồng viên chức lên 60 tháng

  Luật sửa đổi áp dụng từ 1/7 nâng thời hạn thực hiện hợp đồng xác định thời hạn từ tối đa 36 tháng lên đến 60 tháng. Trước đây, thời hạn thực hiện hợp đồng làm việc là từ 12 tháng đến 36 tháng. Việc kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng làm việc tạo nhiều thuận lợi cho viên chức trong việc làm quen với công việc của vị trí được tuyển dụng.

  Quy định thêm cách xử lý hợp đồng làm việc xác định thời hạn hết hạn

  Theo quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 28 Luật Viên chức, trước khi hết hạn hợp đồng 60 ngày, người đứng đầu đơn vị đơn vị sự nghiệp căn cứ vào nhu cầu, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức mà quyết định ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với đối tượng này.

  Luật sửa đổi đã bổ sung quy định cách xử lý với hai trường hợp. Cụ thể:

  - Nếu đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ điều kiện thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hợp đồng làm việc;

  - Nếu không ký tiếp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

  Thêm trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

  Luật sửa đổi đã bổ sung thêm 01 trường hợp nữa là khi viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự. Khi được tuyển dụng, viên chức sẽ có thời gian tập sự để làm quen với vị trí việc làm được tuyển dụng trong thời gian từ 03 tháng - 12 tháng. Và nếu sau thời gian này, viên chức không đạt yêu cầu thì đơn vị sự nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

  Điều 29 Luật hiện hành quy định 5 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức:

  - Có 2 năm liên tiếp bị đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

  - Bị buộc thôi việc;

  - Bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn); Bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục (làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn);

  - Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng buộc đơn vị sự nghiệp công lập pahri thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm của viên chức không còn;

  - Đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Có tình trạng thu gom kháng sinh, thuốc phòng chống dịch: Sáng nay 25/2, Bộ Y tế họp trực tuyến với 700 điểm cầu toàn quốc để triển khai công tác năm 2020.

   

  Trung Quốc xả nước thủy điện cứu sông Mekong: Trong lúc hạn mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long vô cùng gay gắt, sẽ tăng dòng chảy của sông Lan Thương để giúp các nước thuộc lưu vực sông Mekong đối phó với khô hạn.

  T Nguyên (tổng hợp)