365 ngày nữa con lại về... 09:32

365 ngày nữa con lại về...

Sau tết, những người con ở vùng nông thôn lại rời quê đến chốn thị thành mưu sinh để lại xóm làng vắng vẻ… Trên những chuyến xe rời quê, họ chở cả ước mơ, niềm tin, hy vọng...