Tết ở Sài Gòn có gì mà vui 10:25

Tết ở Sài Gòn có gì mà vui

Trong suy nghĩ của nhiều người:, Tết ở Sài Gòn có gì mà vui? Nhưng chỉ có ai ở Sài Gòn mới hiểu người Sài Gòn ăn tết như thế nào!