#35: Cầu Ông Dầu - Chuyện ông Dầu báo mộng 09:40

#35: Cầu Ông Dầu - Chuyện ông Dầu báo mộng

Trong câu chuyện lúc được lúc không của ông Tư giữ đình, ông kể ngày ông mới về đình, ông Dầu có về báo mộng,

Nội dung chính

VOH Podcast - Theo lời kể của ông Tư thì trước đây cha ông cũng là người canh giữ đình ông Dầu, sau đó đến một người khác, người này thác cách đây hơn 20 năm và từ lúc này ông cũng quyết định về làng nối nghiệp cha mình. Hỏi vui buồn trong việc nhang khói nơi đây ông cười không rõ, cứ một lòng phụng sự không muốn một lời thêm bớt...

Hiện thêmẨn bớt