CEO Nguyễn Tuấn Quỳnh: Lạc quan về thị trường sách | DNK #14 19:44

CEO Nguyễn Tuấn Quỳnh: Lạc quan về thị trường sách | DNK #14

Ebook, Audio Book liệu có thể thay thế được đọc sách giấy hay không? Điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến doanh nhân làm sách, tiếp tục đón nghe cuộc trò chuyện với người làm sách anh Nguyễn Tuấn Quỳnh - CEO Saigon Books.

Nội dung chính
(VOH Podcast) Doanh Nhân Kể - Những cuốn sách đã xuất hiện và đem lại một sức lan tỏa về thông tin, kiến thức và tư duy đến cho mọi người khắp nơi, kết nối với các thế hệ khác nhau trong suốt những chiều dài của lịch sử, người làm sách thường là người mang cho mình một sứ mệnh ươm mầm kiến thức và trí tuệ đến với khắp mọi người trong một xã hội là như thế. Doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh, CEO của Sài Gòn Books là một người có nhiều trải nghiệm đa dạng, đã từng kinh qua nhiều ngành nghề khác nhau. Anh đã từng đảm nhiệm nhiều cương vị cao cấp trong các công ty lớn, thương hiệu lớn, anh cũng là một diễn giả truyền cảm hứng cho các bạn trẻ startup và ngày nay chính mình cũng bắt tay khởi nghiệp ở tuổi 44 trong lĩnh vực xuất bản sách.
Hiện thêmẨn bớt