CEO Robert Trần và câu chuyện Cho thuê người lãnh đạo | DNK #80 26:05

CEO Robert Trần và câu chuyện "Cho thuê người lãnh đạo" | DNK #80

Theo doanh nhân Robert Trần, trước khi bắt tay vào quá trình tuyển mộ nhân tài cấp cao, việc nhìn nhận và đánh giá chiến lược hoạt động của công ty là bước quan trọng không thể bỏ qua.

Nội dung chính
VOH Podcast - Chức vụ lãnh đạo cấp cao đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Trước hết, việc hiểu rõ về chiến lược hoạt động của công ty là chìa khóa quan trọng. Điều này bao gồm việc nắm bắt chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp thị, và chiến lược phát triển dài hạn. Đặt mình vào góc nhìn của một người lãnh đạo, bạn cần hiểu rõ về những mục tiêu, giá trị cốt lõi, và ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp. Thực hiện một đánh giá tổng thể về tình hình hiện tại của công ty là bước quan trọng để xác định xem liệu việc tuyển mộ một vị trí lãnh đạo cấp cao là cần thiết hay không. Điều này có thể bao gồm đánh giá về nguồn nhân lực hiện có, khả năng chịu đựng sự biến động của thị trường, và nhu cầu mở rộng hoặc đổi mới. Trước khi tuyển mộ nhân tài cấp cao, việc nhìn nhận chiến lược hoạt động của công ty là bước quan trọng giúp đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của người lãnh đạo trong môi trường công việc. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có được nguồn lực lãnh đạo chất lượng mà còn hỗ trợ trong việc đạt được những mục tiêu dài hạn và bền vững.
Hiện thêmẨn bớt