CEO Robert Trần: Vượt qua thách thức trong chiến lược doanh nghiệp | DNK #82 30:59

CEO Robert Trần: Vượt qua thách thức trong chiến lược doanh nghiệp | DNK #82

Dưới góc nhìn của một chuyên gia tư vấn chiến lược, CEO Robert Trần cho rằng, với doanh nghiệp vừa và nhỏ - họ có thể sử dụng tư vấn mà không nhất thiết phải trả tiền.

Nội dung chính
VOH Podcast - Việc xây dựng chiến lược doanh nghiệp không chỉ đòi hỏi sự sáng tạo và tầm nhìn, mà còn là sự dũng cảm để đối mặt với thách thức. Doanh nhân Robert Trần, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, đặt ra một điểm nổi bật: Thách thức lớn nhất thường xuất phát từ cái tôi quá lớn của chủ doanh nghiệp. Cái tôi quá lớn không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là yếu tố nguy cơ cho sự thất bại. Nhiều chủ doanh nghiệp, khi đối mặt với cơ hội mở rộng hoặc thay đổi, thường gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thay đổi. Điều này dẫn đến tình trạng tư duy đóng cửa và làm giảm khả năng tận dụng cơ hội. Khả năng chấp nhận thay đổi không chỉ là sự tự linh hoạt mà còn là sự khôn ngoan. Điều chỉnh chiến lược, sắp xếp lại mô hình kinh doanh là bước cần thiết để tạo nên một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững trong thị trường đầy cạm bẫy. Trước thách thức lớn nhất là "cái tôi quá lớn," sự mở lòng và sẵn sàng thay đổi của chủ doanh nghiệp là quyết định quan trọng. Đối mặt với bối cảnh thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, việc điều chỉnh chiến lược là chìa khóa để mở ra cánh cửa của cơ hội phát triển không ngừng.
Hiện thêmẨn bớt