CEO Robert Trần: Xây dựng chiến lược doanh nghiệp hiệu quả | DNK #81 29:28

CEO Robert Trần: Xây dựng chiến lược doanh nghiệp hiệu quả | DNK #81

Cùng đón nghe câu chuyện của CEO Robert Trần xoay quanh từ khoá “chiến lược doanh nghiệp” và nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Doanh Nhân Kể.

Nội dung chính
VOH Podcast - Trong bối cảnh thị trường đầy biến động, Doanh nhân Robert Trần đặt ra một triết lý quan trọng: để xây dựng chiến lược thành công, hãy tập trung vào hành vi của khách hàng. Thị trường ngày nay đòi hỏi sự linh hoạt và nhanh nhẹn, đặc biệt khi hành vi của khách hàng ngày càng ngắn hạn vì sự quá tải thông tin. Biến động là chìa khóa cho sự thành công, và để đối mặt với nó, việc hiểu rõ hành vi khách hàng là quan trọng nhất. Điều này đặt ra một thách thức: Làm thế nào chúng ta có thể thích ứng và đáp ứng với những thay đổi ngắn hạn mà khách hàng đang trải qua? Lấy khách hàng làm trọng tâm không chỉ là một cụm từ, mà là một chiến lược. Để hiểu rõ hành vi của khách hàng, doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu thị trường, thu thập phản hồi, và tạo ra các kênh giao tiếp mở để liên tục cập nhật thông tin về mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Trong thế giới kinh doanh đầy cạm bẫy, chiến lược thành công là sự kết hợp giữa tính linh hoạt và sự hiểu biết vững về hành vi khách hàng. Doanh nghiệp nào có thể nhanh chóng thích ứng và đáp ứng đúng đắn sẽ dẫn đầu trong cuộc đua thị trường. Hãy đặt khách hàng vào trung tâm chiến lược và đảm bảo rằng mọi quyết định đều hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của họ.
Hiện thêmẨn bớt