CEO Trương Hoàng Thọ: Tương lai doanh nghiệp trước thách thức của trí tuệ nhân tạo (AI) | DNK #120 18:01

CEO Trương Hoàng Thọ: Tương lai doanh nghiệp trước thách thức của trí tuệ nhân tạo (AI) | DNK #120

CEO Trương Hoàng Thọ sẽ chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về tương lai doanh nghiệp trước những ảnh hưởng và thách thức của AI.

Nội dung chính

VOH Podcast - Thế giới đang chuyển biến nhanh chóng với sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI), và doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực và cơ hội mới. Trong buổi thảo luận này, CEO Trương Hoàng Thọ sẽ chia sẻ tầm quan trọng của tâm thế và hành động đúng đắn để tận dụng lợi ích của AI và đồng thời giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Chuẩn bị cho sự chuyển đổi với trí tuệ nhân tạo (AI)

Trước sức mạnh của AI, tâm thế của doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự thành công. Buổi chia sẻ này sẽ chỉ ra những điều cần thiết để doanh nghiệp hiểu rõ về AI và sẵn sàng thích nghi với thay đổi.

Chúng ta cần nhận ra rằng AI không chỉ là một công nghệ mới mẻ, mà là một cơ hội để cải thiện và hiện đại hóa mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Tâm thế tích cực và linh hoạt đối với sự đổi mới là chìa khóa. Buổi thảo luận sẽ tập trung vào những hành động cần ưu tiên để doanh nghiệp có thể chủ động tận dụng AI. Từ việc đào tạo nhân sự đến triển khai các ứng dụng AI cụ thể, CEO Trương Hoàng Thọ sẽ chia sẻ chiến lược hiệu quả.

Hiện thêmẨn bớt