Chiều 5/12: Giá vé máy bay Tết đắt đỏ| Kiên quyết xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn 05:27

Chiều 5/12: Giá vé máy bay Tết đắt đỏ| Kiên quyết xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn

Chiều 5/12 có những nội dung: Giá vé máy bay Tết đắt đỏ; Kiên quyết xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy; Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ;...