Chiều 6/12: Người cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải xuất hóa đơn không phân biệt giá trị 04:40

Chiều 6/12: Người cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải xuất hóa đơn không phân biệt giá trị

Chiều 6/12 có những nội dung: Người cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải xuất hóa đơn không phân biệt giá trị; Tiền Giang: Giá thanh long cuối mùa cao gấp 3 lần, người trồng lãi lớn;...