Có phải quốc gia nào cũng ăn Tết vào ngày đầu tiên của năm? 20:54

Có phải quốc gia nào cũng ăn Tết vào ngày đầu tiên của năm?

Khi nói về lễ mừng năm mới, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của chúng ta là ngày 1/1. Nhưng không phải tất cả các quốc gia đều ăn Tết vào ngày đầu tiên của tháng 1