Con thương ba, nhưng con không chịu nổi nữa rồi ba ơi... 15:47

Con thương ba, nhưng con không chịu nổi nữa rồi ba ơi...

"Sao mẹ không bỏ ba đi mà lại âm thầm chịu đựng ?". Vì, "Mẹ không muốn con mồ côi"...