COO Oppo Việt Nam: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp | DNK #116 15:35

COO Oppo Việt Nam: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp | DNK #116

Chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong việc triển khai văn hoá doanh nghiệp tại Oppo, nơi mà họ đã và đang hình thành một cộng đồng hòa mình vào giá trị và mục tiêu của công ty.

Nội dung chính

VOH Podcast - Văn hoá doanh nghiệp không chỉ là một khái niệm, mà là một thước đo quyết định sự thành bại của một tổ chức. Trong hành trình phát triển và bền vững, đặc biệt là khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ, những giá trị và văn hoá doanh nghiệp trở thành những yếu tố quyết định đến sức mạnh và sức bền của tổ chức. Tại Oppo Việt Nam, việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp không chỉ là một trách nhiệm mà còn là chìa khóa quyết định sự thành công.

Trong phần kết của cuộc trò chuyện, chị Tô Thị Thu Thuỷ (Giám đốc Vận hành của Oppo Việt Nam) sẽ chia sẻ về những trải nghiệm thực tế trong việc triển khai văn hoá doanh nghiệp tại Oppo, nơi mà họ đã và đang hình thành một cộng đồng hòa mình vào giá trị và mục tiêu của công ty.

Hiện thêmẨn bớt