Doanh nhân David Dương và kế hoạch cộng đồng năm mới 27:30

Doanh nhân David Dương và kế hoạch cộng đồng năm mới

Chuyện trò cuối năm cùng Doanh nhân David Dương. Người luôn ấp ủ những kế hoạch cộng đồng hữu ích phát triển quê hương và những dự định năm mới.