Đục thuỷ tinh thể là gì và dấu hiệu nhận biết? 01:56

Đục thuỷ tinh thể là gì và dấu hiệu nhận biết?

Bệnh đục thủy tinh thể được coi là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tuổi. Bệnh này là gì, dấu hiệu ra sao?