#003. Lễ hội Ok Om Bok: Đút cốm dẹp dưới ánh trăng 27:14

#003. Lễ hội Ok Om Bok: "Đút cốm dẹp" dưới ánh trăng

Lễ hội Ok Om Bok là một trong 3 Lễ hội lớn nhất của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Nội dung chính

VOH Podcast - Lễ hội Ok Om Bok với tên gọi quen thuộc là Lễ Đút cốm dẹp hay còn được gọi là Lễ hội cúng Trăng. Bởi vì đây là khoảng thời gian chuyển từ mùa mưa sang mùa nắng - mùa gieo trồng sắp chấm dứt và mùa thu hoạch sắp bắt đầu. Do đó, lễ cúng Trăng là sự đưa tiễn mùa mưa, chào đón mùa khô và tạ ơn thần Mặt Trăng đã ban cho một mùa màng tốt tươi. Lễ hội Ok Om Bok có nhiều hoạt động hấp dẫn như: thả đèn nước, đèn trời; đua ghe Ngo; hội chợ ẩm thực sôi nổi...

Hiện thêmẨn bớt