Lưu ý gì sau khi phẫu thuật cắt túi mật? 02:47

Lưu ý gì sau khi phẫu thuật cắt túi mật?

Sau khi phẫu thuật cắt túi mật, người bệnh nên cần lưu ý gì để dễ dàng phục hồi hơn?