Mắc đục thuỷ tinh thể có cần phải mổ ? 01:38

Mắc đục thuỷ tinh thể có cần phải mổ ?

Cùng Bác sĩ Phan Thanh Khánh, chuyên khoa mắt giải đáp: “Nếu tôi mắc đục thuỷ tinh thể, liệu tôi phải phẫu thuật không? Vì khi nói đến mổ, tôi và nhiều người đều cảm thấy lo lắng"