Mắc Gì Tết không sợ cạnh tranh với loạt web-drama khác 43:31

'Mắc Gì Tết' không sợ cạnh tranh với loạt web-drama khác

Mắc Gì Tết là web-drama của đạo diễn Neko Lê với diễn xuất chính của Ngọc Thanh Tâm. Sau thành công của Thạch Sanh Lý Thanh, sự kết hợp "ăn ý" này tiếp tục được khán giả trông đợi