Mâm cơm ngày Tết 13:02

Mâm cơm ngày Tết

Hình ảnh mâm cơm đoàn viên ngày Tết đã quá quen thuộc và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong trái tim mỗi con người Việt Nam.