Màu của tết 24:20

Màu của tết

Thật khó để trả lời và chỉ ra màu sắc đặc trưng nhất của Tết là gì. Là sắc thắm của hoa đào, vàng rực của hoa mai, là sắc xanh của bánh chưng bánh tét, là “câu đối đỏ”...