Minh Châu: Giỏi ngoại ngữ giúp ích gì? 22:48

Minh Châu: Giỏi ngoại ngữ giúp ích gì?

Đối với các bạn trẻ ngày nay, ngoại ngữ không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển sự nghiệp.

Nội dung chính

VOH Podcast - Đối với các bạn trẻ ngày nay, ngoại ngữ không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển sự nghiệp. Trò chuyện cùng Minh Châu - cô nàng sinh viên năm 4, ngành Quan hệ quốc tế, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM để cùng bàn luận về vai trò của ngoại ngữ đối với giới trẻ nhé!

Hiện thêmẨn bớt