Nguyễn Quỳnh Như: Quán quân Bông Lúa Vàng 2023 viết nên điều kì diệu trong 6 tháng 29:25

Nguyễn Quỳnh Như: Quán quân Bông Lúa Vàng 2023 viết nên điều kì diệu trong 6 tháng

Nguyễn Quỳnh Như - Quán quân Bông Lúa Vàng 2023 và hành trình nửa năm chinh phục ngôi vị cao nhất khi "vốn luyến chỉ có một bài hát" cho vòng sơ loại.