Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Kỳ 2: Những khúc tình ca

Với Nguyễn Ngọc Thiện, làm bác sĩ nha khoa hay nhạc sĩ sáng tác âm nhạc đều khiến ông cảm thấy bản thân sống có ý nghĩa.

09:36 GMT+7, Thứ Sáu, 18/11/2022
193700Chia sẻ