Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Kỳ 2: Những khúc tình ca 1:00:49

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Kỳ 2: Những khúc tình ca

Với Nguyễn Ngọc Thiện, làm bác sĩ nha khoa hay nhạc sĩ sáng tác âm nhạc đều khiến ông cảm thấy bản thân sống có ý nghĩa.

Nội dung chính
Tuy coi là nghề phụ nhưng chưa bao giờ ông nghĩ mình sẽ “nghiệp dư hóa” các sáng tác. Bằng chứng là vào giai đoạn 1984 - 1989 khi ra nghề bác sĩ và có thu nhập ổn định, ông đã đi học Khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy ở Nhạc viện TPHCM dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nhạc sĩ Thế Bảo.
Hiện thêmẨn bớt