Tết của các anh em dân tộc trên bản đồ Việt 39:19

Tết của các anh em dân tộc trên bản đồ Việt

Không chỉ đặc sắc về ngôn ngữ, trang phục, ẩm thực, lối sống,... những phong tục độc đáo để chào đón Tết Nguyên đán của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam còn mang nhiều ý nghĩa