default-thumb-voh-radio-podcast

Nỗ lực từ cộng đồng: 3/3 ngày Quốc tế động, thực vật hoang dã - Hashtag Hôm Nay

3 tháng 3 - ngày ký Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) năm 1973 - là Ngày Quốc tế động, thực vật hoang dã của Liên hợp quốc để kỷ niệm và nâng cao nhận thức về các loài động vật và thực vật hoang dã trên thế giới

10:38 GMT+7, Thứ Sáu, 03/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
40400Chia sẻ