Nỗ lực từ cộng đồng: 3/3 ngày Quốc tế động, thực vật hoang dã 03:51

Nỗ lực từ cộng đồng: 3/3 ngày Quốc tế động, thực vật hoang dã

3 tháng 3 - ngày ký Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) năm 1973 - là Ngày Quốc tế động, thực vật hoang dã của Liên hợp quốc để kỷ niệm và nâng cao nhận thức về các loài động vật và thực vật hoang dã trên thế giới