Style Coach Bùi Việt Hà:  Định hình phong cách | DNK #107 21:17

Style Coach Bùi Việt Hà: Định hình phong cách | DNK #107

Style Coach Bùi Việt Hà, một chuyên gia về huấn luyện và tư vấn phong cách sống cho các doanh nhân.

Nội dung chính

VOH Podcast - Xây dựng sức ảnh hưởng cá nhân thường bắt đầu từ việc định hình phong cách. Điều này trở thành một hành trình đặc biệt đối với Style Coach Bùi Việt Hà, người đã khởi đầu sự nghiệp của mình từ những đam mê nhỏ nhất trong lĩnh vực thời trang.

Bùi Việt Hà không chỉ là một Style Coach mà còn là một chuyên gia trong việc huấn luyện và tư vấn phong cách sống cho doanh nhân. Trong chương trình "Doanh Nhân Kể" Bùi Việt Hà sẽ chia sẻ về hành trình của mình, từ những đam mê nhỏ nhất về thời trang đến việc trở thành một Style Coach. Tập podcast này sẽ tóm gọn những chia sẻ thú vị của Bùi Việt Hà và đặc biệt là vai trò quan trọng của việc định hình phong cách trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp.

Hiện thêmẨn bớt