Tết xưa - Tết nay 25:27

Tết xưa - Tết nay

Dù ở xa hay bận rộn công việc, vất vả hay nhiều nỗi niềm trong cuộc sống, mọi người cũng gác lại để trở về quây quần bên gia đình, vui trọn ba ngày đầu năm.