#30: Vọng cổ - Nốt rực rỡ trên sân khấu nhà hát 12:02

#30: Vọng cổ - Nốt rực rỡ trên sân khấu nhà hát

Vọng cổ - Nốt rực rỡ rên sân khấu nhà hát #30

Chúng ta đang trong mạch cải lương năm xưa, nhưng đương khi câu chuyện diễn ra thì có một "thì hiện tại" rất đặc sắc cần phải được kể lại, dường như có sự tương giao

Nội dung chính

VOH Podcast - Đó là nhóm nhạc gồm bốn người trên đường thiên lý gặp nhau, nghe thấy sự đồng điệu trong nhau và một hôm rủ nhau: “hay là mình hát cùng nhau đi”, thế là thành một tụ. Đây là câu chuyện về một đêm nhạc tuyệt vời ở nhà hát VOH Music One, năm 2018.

Hiện thêmẨn bớt