Thập Cốc Nông Lâm - Hành trình khởi nghiệp cùng Nông Sản Việt | CKD#8 35:21

Thập Cốc Nông Lâm - Hành trình khởi nghiệp cùng Nông Sản Việt | CKD#8

Hành trình khó khăn với đầy những vấp ngã, những câu chuyện Thập Cốc Nông Lâm chưa từng kể. Cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện với Chị Nguyễn Thị Thanh Trầm - CEO Thập Cốc Nông Lâm.