Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
TGĐ Đông A Solutions Trần Bằng Việt: Tư duy phát triển và tâm thế tiên phong | DNK #146 16:24

TGĐ Đông A Solutions Trần Bằng Việt: Tư duy phát triển và tâm thế tiên phong | DNK #146

TGĐ Trần Bằng Việt của Công ty Đông A Solutions chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm thực tế từ quá trình tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Nội dung chính

VOH Podcast - Việt Nam hiện đang có khoảng 800.000 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 98% số lượng các doanh nghiệp và đóng góp 40% tổng sản lượng quốc gia. Trong hầu hết các nền kinh tế, vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ được xem là một trụ cột quan trọng cho sự phát triển của đất nước, từ những hộ kinh doanh cá thể, những công ty gia đình nhỏ cho đến những công ty khởi nghiệp. Doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ tạo ra công ăn việc làm, tạo ra giá trị kinh tế mà còn có khả năng khuyến khích sự đổi mới, thích ứng linh hoạt với những biến đổi và tạo nên cơ sở phát triển bền vững.

Cuộc trò chuyện với Doanh Nhân kể hôm nay sẽ mở ra những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế và những bài học từ quá trình tư vấn, với góc nhìn của một chuyên gia về con đường phát triển của SMEs.

Hiện thêmẨn bớt