CEO Hải sản Hoàng Gia: Khát vọng và động lực | DNK #4 14:23

CEO Hải sản Hoàng Gia: Khát vọng và động lực | DNK #4

Vậy khát vọng của một doanh nhân đến từ đâu và đóng vai trò gì trong việc kiến tạo động lực, dẫn lối họ đến thành công?

Nội dung chính
VOH Podcast - Tiếp nối câu chuyện về "Khát vọng và động lực" cùng với khách mời Trần Văn Trường. Ông hiện là CEO Hải sản Hoàng Gia, người tiên phong trên thị trường tìm kiếm nguồn hải sản hiếm, tươi sống để đa dạng hóa thực đơn cho bữa ăn người Việt.
Hiện thêmẨn bớt