CEO Intelligent Box Nguyễn Xuân Tùng: Đột phá bao bì giấy thông minh | DNK #150 17:09

CEO Intelligent Box Nguyễn Xuân Tùng: Đột phá bao bì giấy thông minh | DNK #150

Cùng anh Nguyễn Xuân Tùng – CEO Công ty Intelligent Box – khám phá hành trình chuyển mình từ sản xuất bao bì truyền thống sang cung cấp các giải pháp bao bì giấy thông minh.

Nội dung chính

VOH Podcast - Với 20 năm kinh nghiệm, anh Tùng đã tiên phong phát triển và xuất khẩu bao bì giấy thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của các thị trường lớn trên thế giới. Cuộc trò chuyện sẽ mở ra góc nhìn sâu sắc về cơ hội và thách thức trong ngành công nghiệp bao bì giấy thông minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.

Hiện thêmẨn bớt