Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Tony Đặng Quốc Tuấn: Làm thế nào để đo lường được sự thành công của một thương vụ MundefinedA? | DNK #130 18:46

Tony Đặng Quốc Tuấn: Làm thế nào để đo lường được sự thành công của một thương vụ M&A? | DNK #130

Khám phá những nguyên tắc vàng trong đàm phán M&A từ chuyên gia Tony Đặng Quốc Tuấn. Hãy cùng tìm hiểu về cách chuẩn bị và kết nối hiệu quả với các đối tác.

Nội dung chính

VOH Podcast - Trong cuộc hành trình phát triển và mở rộng kinh doanh, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đã trở thành một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, để thực hiện thành công các giao dịch này, cần phải có những nguyên tắc và chiến lược đàm phán đúng đắn.

Tony Đặng Quốc Tuấn, một chuyên gia hàng đầu về M&A, sẽ chia sẻ với chúng ta những nguyên tắc vàng trong quá trình đàm phán. Điều quan trọng nhất là chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu rõ yêu cầu cũng như kỳ vọng của đối tác.

Việc tìm kiếm, đánh giá và kết nối với người mua hoặc người bán doanh nghiệp là bước quan trọng đầu tiên. Tony sẽ chỉ ra những cách thức hiệu quả để thực hiện điều này, từ xây dựng mối quan hệ đến định vị và đề xuất các phương án đàm phán.

Ngoài ra, ông cũng sẽ nói về cách vượt qua những thách thức trong quá trình đàm phán, bao gồm cách thức giải quyết xung đột quan điểm và đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong giao dịch. Cuối cùng, Tony sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và chiến lược để đạt được sự hợp nhất thành công và bền vững. Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của chuỗi bài này, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về M&A và những bí mật thành công đằng sau.

Hiện thêmẨn bớt