Bệnh viêm não có thể lây truyền qua những con đường nào? 09:37

Bệnh viêm não có thể lây truyền qua những con đường nào?

Bệnh viêm não Nhật Bản có thể làm tổn thương đến hệ thần kinh trung ương (não bộ) của con người và lây truyền qua nhiều con đường khác nhau. Vậy đó là những con đường nào?