Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Cắt tinh hoàn do xoắn, trẻ nhỏ có bị tái lại? 08:17

Cắt tinh hoàn do xoắn, trẻ nhỏ có bị tái lại?

Xoắn có thể tự hết và sau đó lại tái diễn với cơn đau nặng hay nhẹ hơn. Ngay cả khi hết đau bìu, nguy cơ cao trẻ có thể bị xoắn tinh hoàn lại.