Độ tuổi nào là “độ tuổi vàng” để tiêm HPV? 04:32

Độ tuổi nào là “độ tuổi vàng” để tiêm HPV?

Độ tuổi nào là “độ tuổi vàng” để tiêm HPV đạt hiệu quả tốt nhất? Nếu nằm ngoài độ tuổi đó có được tiêm vaccine HPV không?