Vaccine HPV có tác dụng trọn đời hay không? 05:46

Vaccine HPV có tác dụng trọn đời hay không?

Điều kiện để tiêm phòng vaccine HPV là gì? Trước khi tiêm có cần phải xét nghiệm HPV không? Vaccine có tác dụng bảo vệ trọn đời không?