#45: Cô Ba là vợ ông Trương Văn Bền 05:09

#45: Cô Ba là vợ ông Trương Văn Bền

Có rất nhiều cô Ba trên đời này, hầu hết đẹp tuyệt trần, hầu hết có cuộc đời tuyệt vời với trăm ngàn thêu dệt. Cũng có một cô ba chỉ là vợ của ông chủ một hiệu xà bông mà thôi.

Nội dung chính

Học giả Vương Hồng Sển có lần nhắc tới "một hiệu buôn xà bông xin phép họa hình làm mẫu rao hàng: xà bông Cô Ba; muốn biết danh tiếng bực nào xin ráng tìm các bà cỡ 1900 hỏi lại!".

Ông Sển nói vậy hơi khó, 1900 thì không hỏi được. Trong câu chuyện này chúng tôi tìm được một nhân vật có tuổi đời nhỏ hơn một chút, nhưng bà có lẽ là một trong những mắc xích cuối cùng chúng ta có thể tìm thấy được có liên quan, bà Trần Thị Thâu, người vợ sau của ông Trương Khắc Huệ, con trai Trương Văn Bền, nghĩa là con dâu của cô Ba xà bông.

Hiện thêmẨn bớt