Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
#41: Chùa Cây Mai 07:31

#41: Chùa Cây Mai

Chùa cây Mai cách chùa Gò một cây số đường chim bay. Nhưng giao thông thời nảo thời nao đâu có giống như bây giờ, nên sẽ không ai trách nếu lỡ Quý-vị có đi lạc...

Nội dung chính

VOH Podcast - Như chia sẻ từ trụ trì chùa Phụng Sơn, để một cây Bạch Mai nảy mầm và sinh trưởng được cần phải gieo cả ngàn, cả ngàn hột Bạch Mai. Sinh đã khó mà việc dưỡng lại càng khó khăn hơn gấp bội, và gốc Bạch Mai ở Phụng Sơn là cây con của Bạch Mai ở chùa Cây Mai.

* Ảnh: Bốn ngôi chùa bị quân Pháp chiếm làm đồn (màu vàng) nhằm tạo thành "chiến tuyến các ngôi chùa". (Theo Wikipedia)

Hiện thêmẨn bớt