default-thumb-voh-radio-podcast

Bác Hồ với việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. - Chia sẻ từ nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học Lê Quang Trang về tập trường ca “Trên con đường ấy Trường Sơn”.21:00 GMT+7, Thứ Ba, 22/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
2500Chia sẻ