default-thumb-voh-radio-podcast

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TPHCM

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trước tác động của cuộc CMCN lần thứ tư22:00 GMT+7, Thứ Năm, 22/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2000Chia sẻ