CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TPHCMArticle thumbnail

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TPHCM

08/11/2022
00:00
Nội dung 0

08 thg 11, 2022 | CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ - 10,4 triệu lao động nông thôn được học nghề: Vẫn còn đó thách thức…

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100