default-thumb-voh-radio-podcast

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TPHCM

10,4 triệu lao động nông thôn được học nghề: Vẫn còn đó thách thức…14:00 GMT+7, Thứ Ba, 08/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
300Chia sẻ