default-thumb-voh-radio-podcast

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TPHCM

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được chú trọng ở huyện Bình Chánh10:30 GMT+7, Chủ Nhật, 04/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ