Chuyển đổi số giúp dệt may tăng sức cạnh tranh, mang lại hiệu quả lớnArticle thumbnail

Chuyển đổi số giúp dệt may tăng sức cạnh tranh, mang lại hiệu quả lớn

01/05/2024
00:01
Chuyển đổi số giúp dệt may tăng sức cạnh tranh, mang lại hiệu quả lớn

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), một trong những giải pháp mang tính chất quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đó là chuyển đổi số

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100