Cơm tấm Ba Lịa mắc nhất Hóc Môn ngon đến nhường nào?Article thumbnail

Cơm tấm Ba Lịa mắc nhất Hóc Môn ngon đến nhường nào?

16/06/2024
01:22:00
Cơm tấm Ba Lịa mắc nhất Hóc Môn ngon đến nhường nào?
01:39:00
Khám phá chu trình chăm sóc da của Yoona

Quán có tuổi đời hơn 50 năm, từ thời trước giải phóng. Bà chủ quán là chị Tươi, được bà của mình là bà Ba Lịa truyền lại nên quán có tên là Ba Lịa, quán còn có tên gọi là Cơm tấm bà Ba chảnh.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100